Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø

Kredsen har stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Kredsen deltager aktivt i udarbejdelse af kommunale retningslinjer, forbyggelseinitiativer og handleplaner.

Se diverse retningslinjer og instrukser th